De informatie verzonden via email is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie  door anderen dan de geadresseerde is verboden. Proma staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Er kunnen geen rechten aan de inhoud van dit bericht worden ontleend.